Abstrakt Konst

Wikipedia beskriver abstrakt konst bl a så här:

"Abstrakt konst, eller icke-föreställande konst, är konst som inte imiterar eller direkt skildrar den yttre verkligheten. Vissa begränsar termen till att gälla endast nonfigurativ konst, medan andra använder den om konst som inte föreställer något, men som har sitt ursprung i verkligheten.....
Bakom all abstrakt konst ligger tanken att form och färg i sig själva kan påverka betraktaren
"

Själv har jag lite svårt för beskrivningen "icke-föreställande". Om konsten skildrar ex.vis "lycka", "vind som blåser" eller "en melodi i mitt huvud" föreställer den ju just det. Den kan också föreställa t.ex. "grön". Varför kallar man det för "icke-föreställande"? Jag kan inte förklara det.

Jag nöjer mig med att säga att jag målar abstrakt sen får betraktaren avgöra vad det föreställer. Du som betraktare har alltid rätt. Det du ser är det som konstverket föreställer. För dig.

abstract.jpg