Vedic Art

Vedic Art är en konstutbildning skapad av konstnären Curt Källman som var utbildadad vid Gerlesborgsskolan och Konstakademien i Stockholm.

Vedic Art bygger på den vediska kulturen och de vediska skrifterna som är mellan 3 – 4000 år gamla. Skrifterna är en samling levnadsvisdom och omfattar det mesta vi som människor möts av i livet. Olika delar av skrifterna behandlar bl.a. kokkonst, moral och etik, sjukdom och hälsa och också konst i olika aspekter.

Curt Källman mötte på tidigt 70-tal Maharishi Mahesh Yogi, som blev känd som Beatles yogi. Maharishi gav Curt i uppdrag att bilda en konstskola baserad på vediska kunskaper och på 80-talet grundade Curt Vedic Art. Vedic Art bygger på 17 principer för skapande och är en metod för att hitta och väcka konstnären inom dig.

Vedic Art lär dig att uttrycka dig inifrån helt utan några prestationskrav. Vedic Art lär inte ut teknik, den kommer av sig själv när du målar och upptäcker att all kunskap redan finns inom dig. Det viktiga är inte hur du målar utan att du målar. Varje människas sätt att uttrycka sig är unikt.

Vedic Art är ingen organisation, stiftelse eller förening, inte knutet till någon religion eller politisk inriktning utan är helt fristående och finns numera spritt i många länder. Det finns grundutbildning, fortsättningskurser och lärarutbildningar.